Wat is lactose intolerantie?

Koemelk bevat lactose (melksuiker). Bij lactose intolerantie wordt lactose niet verdragen. Normaal gesproken wordt lactose in de dunne darm van de mens door het enzym lactase gesplitst in de twee kleinere bestandsdelen glucose en galactose. Alleen door middel van deze splitsing kan lactose goed door het menselijk lichaam worden opgenomen.

Mensen die lactose intolerant zijn, hebben een tekort aan het enzym lactase. De lactose komt zo ongesplitst in de dikke darm terecht, hier wordt de lactose direct door bacteriën aangevallen. Dit kan leiden tot de volgende lichamelijke klachten:

  • Opgezet gevoel
  • Winderigheid
  • Darmkrampen
  • Diarree
  • Misselijkheid
  • Overgeven

 

Hoe kunnen de producten van MinusL lactosevrij zijn?

De wetgever heeft bepaald dat een product met een resterend gehalte aan lactose van minder dan 0,1 gram per 100 gram de naam “lactosevrij” mag dragen. Zelfs mensen die een zeer sterke lactose-intolerantie hebben kunnen dit zeer goed verdragen.

Tijdens de productie van de diverse MinusL producten wordt er lactase toegevoegd aan het product. Lactase zorgt ervoor dat de lactose in de melk gesplitst wordt in glucose en galactose. Hierdoor kunnen mensen met een lactose-intolerantie deze producten wel goed verdragen. Iedere productiepartij wordt gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het resterende lactosegehalte altijd minder dan 0,1 gram per 100 gram is. Pas na deze controle en goedkeuring worden de producten uitgeleverd en komen deze in de winkels terecht.

 

Wie zijn er lactose-intolerant?

In Nederland heeft circa 2,5 miljoen mensen een lactose intolerantie. Dit is bijna 1 op de 7 mensen! Slechts weinig mensen weten dat zij lijden aan lactose intolerantie. Deze mensen lopen jarenlang rond met buikpijn zonder dat zij de oorzaak hiervan weten. Ook is het zo dat naarmate de leeftijd toeneemt de kans op een lactose intolerantie steeds groter wordt. Het lichaam produceert namelijk steeds minder van het melksuikersplitsende enzym lactase. Hoe minder lactase in de dunne darm voorhanden is, hoe groter de kans is dat het gaat om een lactose-intolerantie.

Lactose intolerantie komt over de gehele wereld voor!

Wereldwijd zijn er grote verschillen. Als we bijvoorbeeld kijken naar het Afrikaanse continent dan zien we dat daar maar liefst 85% tot 100% van de bevolking lactose intolerant is. In Azië is dit percentage maar liefst 90% tot 100%. Kijken we daarentegen naar de Scandinavische landen dan bedraagt dit percentage lactose intolerante slechts 5% van de bevolking.

Welke klachten treden er op?

Er kunnen diverse klachten optreden. Bovendien ervaart niet iedereen de klachten in dezelfde mate. De ene persoon met een lactose-intolerantie kan bijvoorbeeld al een heftige reactie verwachten na het drinken van een half glas melk terwijl de andere persoon deze klachten pas ervaart na het drinken van twee glazen melk.

Vaak gaat om het klachten die te maken hebben met onze darmen. Denk hierbij aan een opgezet gevoel, darmkrampen, winderigheid, diarree, misselijkheid en overgeven. Andere klachten die op kunnen treden zijn bijvoorbeeld hoofdpijn en futloosheid.

De huisarts bepaalt de diagnose lactose intolerantie.

Lactose intolerantie is makkelijk aan te tonen. Een van de methodes is bijvoorbeeld de waterstof-ademtest. Bij dit onderzoek krijgt de patiënt een proefmaaltijd met een bekende hoeveelheid lactose. Omdat bij een lactose intolerantie de lactose in de dunne darm niet of onvoldoende verteert, betekent dit dat de lactose onveranderd in de dikke darm terecht komt. Bacteriën in de dikke darm kunnen de lactose wel afbreken. Bij deze afbraak komt waterstofgas vrij, dat door het bloed wordt opgenomen en via de longen weer wordt uitgeademd. Door op verschillende tijden na het eten van de proefmaaltijd de hoeveelheid waterstofgas in de uitademingslucht te bepalen, kan duidelijk worden of er sprake is van een lactose intolerantie. Bespreek de mogelijkheden met uw huisarts.

Lactose –intolerant en dan?

Lactose zit niet alleen in koemelk. Ook zoetigheid als chocolade, pudding, ijs, koek en gebak kan lactose bevatten. Veel mensen met een lactose intolerantie zijn heel bewust met hun voeding bezig en zorgeloos genieten van zuivelproducten is er vaak niet meer bij.

Koemelk en koemelkproducten zijn echter de belangrijkste leveranciers van calcium in onze voeding. Bij een beperkte inname van koemelk en/of koemelkproducten of een volledige onthouding hiervan ontstaat een tekort aan calcium. Dit tekort aan calcium kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid. Zo is er bijvoorbeeld een verhoogd risico op botontkalking (osteoporose).

Met behulp van medicijnen kunnen lactose intoleranten toch koemelkproducten nuttigen. Echter het is een gegeven dat mensen altijd normale voeding verkiezen boven het gebruik van medicijnen. Met MinusL lactosevrije* koemelkproducten kan iedereen weer onbekommerd van koemelkproducten lactose vrij genieten.